בעלי מניות/נושים

ואר מאמינה בשקיפות ושתוף פעולה עם בעלי האינטרסים השונים לצורך בצוע מוצלח של תוכנית השנוי הנדרשת.

לצורך זה, ואר תבצע, בין היתר, את הפעולות הבאות:

  • ניתוח שוק
  • ניתוח החברות רלוונטיות ותכנון מבנה עסקה
  • ניתוח החברה
  • פגישות רלוונטיות
  • רתימת יועצים ומנהלים רלוונטיים, ניהול הליך בדיקות הנאותות וסגירת הסכמים
  • ניהול ההליך לאחר סגירת העסקה
  • אסטרטגיית EXIT ווידוא ביצוע