מצבי שינוי/מצבים מורכבים

כל חברה נתקלת במהלך שנות פעילותה, בתקופות מאתגרות יותר המשפיעות על בעליה ונושיה.

מצבים כאלו דורשים ביצוע פעולות מהירות ומושכלות.

לאור 17 שנות פעילותה של ואר במעל 200 חברות במצבים כאלו, לואר היכולת לנהל את ההליכים השונים בצורה מקצועית ושקופה.

לצורך הגנה ומכסום תוצאות ההליך, ואר תנתח את מפת האינטרסים השונים, מצב החברה והחלופות הרלוונטיות השונות לתמיכה בקבלת החלטת הפעולה המיטבית.

ואר תכין לאחר מכן תוכנית פעולה הכוללת לוחות זמנים, אחריות ותזרים מזומנים לתמיכה באחד מההליכים הבאים:

  • הבראה
  • הסדר נושים
  • השקעה, מיזוגים ורכישות
  • הליכי בית משפט שונים
  • מימוש נכסים/פעילויות